Het leeghalen van een Egyptisch koningsgraf

Op de rommelmarkt kocht ik ooit een stapeltje kranten met allerlei publicaties uit allerlei perioden van de vorige eeuw, maar met name van rond de tweede wereldoorlog. Er zat onder meer een Kampioen in van een eeuw oud, een krantenkaart van Abessinië, een berichtje over het heengaan van de "Belager van Rotterdam" Kurt Student, de "Pinksterbrief der Ned. Herv. Gem. Utrecht" van 20 mei 1945, en een curieus stapeltje knipsels over de opgraving van het graf van Toetankamen in 1923–1924.

Wat doe je met zoiets? Aanvankelijk wou ik ze lekker laten liggen, want anders is het einde natuurlijk weer zoek. Voor je het weet ben je je hele bibliotheek aan het overtikken voor Project Gutenberg. Had ik geen zin in. Maar het zat me toch niet lekker. Tachtig jaar geleden knipte iemand dagelijks net veel toewijding die stukjes uit de NRC, en in 2003 koop ik de hele set. Dan neem ik toch eigenlijk ook de verantwoordelijkheid over? Dus het eindigde ermee dat ik de hele boel heb overgetikt en hier op het Internet heb gezet, zodat authentieke bronnen voor generaties schoolkinderen ontsloten worden. Ahem.

De datums zoals gegeven zijn die boven het artikel zelf, maar in de regel werden de telegrammen, die oorspronkelijk naar de Times werden gezonden en vervolgens vertaald, twee werkdagen later pas in de NRC geplaatst. Waar geen datum in het artikel voorkomt, is die achterhaald door twee werkdagen af te trekken van de verschijningsdatum van de krant. Spel- en tikfouten zijn voor mijn rekening, het archaïsch woordgebruik voor dat van de NRC anno 1923/1924. Zoals aan de gaten in de tijdlijn al te zien is, is het overzicht verre van compleet.

Begin →