[an error occurred while processing this directive]

Het leeghalen van een Egyptisch Koningsgraf.

(Times-Carnarvon-dienst; nadruk verboden.)

Loeksor, 6 Februari.

De belangstelling van heel de wereld in de ontdekkingen duurt voort en uit zich in een stroom van telegrammen en van brieven aan lord Carnarvon en mr. Carter, waardoor veel tijd verloren gaat. Onder de laatste door lord Carnarvon ontvangen brieven bevinden zich verzoeken van handschoenmakers, die haar den handschoen zelf of een foto daarvan vragen; van zaadhandelaars, die naar zaad vragen uit het graf; van textielfabrikanten, die op weefpatronen gesteld zijn; van handelaars in koloniale waren, die naar stukjes gemummiseerd voedsel vragen (zij veronderstellen waarschijnlijk, dat dit voedsel in tin verpakt is) en van schoenmakers, die naar het model van de koninklijke pantoffels vragen. Hierbij moeten wij nog voegen telegrammen van filmoperateurs en fotografen, die speciale concessies vragen en ontelbare verzoeken, om autografen of eenig souvernir, zooals een kraal, een zandkorrel of een blad van een bouquet. Vele dezer verzoeken zijn afkomstig van kinderen, die de smeekendste brieven schrijven. Verscheidene handelsaanvragen komen uit Amerika. De afzenders daarvan veroorloven zich zelf de kosten van kabeltelegrammen en schijnen te verwachten, dat lord Carnarvon hen op dezelfde manier zal antwoorden. Alle requesten worden met groote beleefdheid en met veel geduld in behandeling genomen. Maar intusschen eischen zij alle tezamen veel tijd.

Volgende →